המדריך המלא למילוי טופס ייפוי כוח

מערכת שער עולמי עלתה לאוויר ב- 14.1.18 ועם עלייתה ניתנו הקלות לצורך תקופת המעבר והסתגלות העוסקים בסחר חוץ. 

הקלות אלו תסתיימנה ב- 1.11.18. 

מי שלא יעמוד בתקן הנדרש לא יוכל לעבוד מול תהליכי המכס והממשל השונים (מסלול, תקנים).

לשחרור טובין באמצעות הכרטיס החכם

על מנת שנתוני הטופס יישמרו גם לאחר סיום תקופת הפיילוט יש לסמן "כן"

יש להכניס את פרטי הממלא

יש לבחור באפשרות "סוכן המכס" ולאחר מכן למלא מטה את פרטי החברה יש-ליין: שירותי יבוא ויצוא בע"מ ומספר ח.פ 511123036

יש להגדיר תוקף למועד פקיעתו של ייפוי הכוח. אנו ממליצים על משך הזמן הארוך ביותר הניתן של 15 שנים מתאריך מילוי הטופס.

יש לאשר לסוכן המכס לבצע את כל הפעולות המנויות בסעיפים ב.1-7

ניתן לדלג או ללחוץ על המשך ללא סימון סעיף ג.1. במידה והיבואן יהיה זכאי להחזר ממנהל המכס היבואן ימלא ייפוי כוח פרטני לרשימון שיהיה זכאי להחזר

יש לאשר הטופס עד לתאריך שסימנתם בשלב א' ולאחר מכן למלא בהתאמה :
– שם החותם
– מס' ת.ז של החותם
– שם החברה הנותנת את ייפוי הכוח

יש לבחור ב "משלוח הטופס אל המכס חתום דיגיטלית ע"י המרשה"

לאחר סיום ייפוי הכוח ומילוי הטופס בהצלחה תתקבל
התראה במערכת ונקבל מספר אסמכתא. יש לשמור על מספר
זה לבירורים עתידיים בקלות ובנוחות.

** היה והנושא אינו ברור או שנתקלתם בבעיה בעת מתן ייפוי הכוח , פנו אלינו ונשמח לסייע.